OTWÓRZswoją nową
inwestycję
z serwisem
wektor-zysku.pl

Czym jest wektor-zysku.pl?

Rynek finansowy to obszar niezwykle wrażliwy, podlegający nieustannym zmianom i budzący wiele emocji, co oznacza zysk lub stratę, pomijając rzadziej występujący stan „0” czyli constans.

Aby swobodnie poruszać się po tym rynku i czerpać z niego zysk, a stratę ograniczać do minimum należy dysponować:

 • aktualnymi informacjami z rynków kapitałowych
 • rzetelną wiedzą z obszaru UFK (ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych)
 • narzędziami do analiz
 • ilością czasu przeznaczoną na wykorzystanie w/w

Firma wektor-zysku.pl w oparciu o własny system nadzoru inwestycji w Państwa imieniu, za udzielonym Pełnomocnictwem brokerskim realizuje pełny schemat działania maksymalizując zysk w okresie rynkowych wzrostów oraz minimalizując straty w przypadku spadków – które są nieodłącznym elementem rynku kapitałowego.

Serwisujemy Plany Inwestycyjne wszystkich TU opartych na UFK (ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych) zarówno opłacanych regularnie jak i z wpłatą jednorazową.

Każde zakupione rozwiązanie inwestycyjne poprzez wektor-zysku.pl, serwisowane jest przez cały okres bez ponoszenia opłaty serwisowej!

mockup.png

Oferta dostosowana dla każdego

Klient indywidualny

Jeżeli nabyli Państwo rozwiązanie inwestycyjne dostępne w formie Polisy opartej o UFK i:

 • nie Jesteście usatysfakcjonowani wynikiem
 • nie macie czasu na serwis
 • nie dysponujecie narzędziami nadzoru i analizy

Dla biznesu

Jeżeli Państwa firma:

 • jest dystrybutorem Polis/Planów Inwestycyjnych opartych o UFK
 • jest Agentem w jednym z Towarzystw ubezpieczeniowych
 • zajmuje się sprzedażą Planów Inwestycyjnych regularnych lub jednorazowych w oparciu o UFK lub macie Państwo informacje, że Klienci posiadają takie rozwiązania, które pozostały bez opieki i należytego serwisu

Skontaktuj się z nami!

Dlaczego warto?

Firma Brokerska wekor-zysku.pl jest wyłącznym właścicielem systemu nadzoru inwestycji, który jest zorganizowaną platformą informatyczno-informacyjną do nadzoru i weryfikacji notowań UFK (Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych).

W zależności od wybory wariantu serwisu, klient dokonuje wszelkich stosownych zmian lub korzysta z opcji Pełnej Obsługi Serwisowej (POS). Tym samym obowiązek wszelkich zmian – konwersji i alokacji dokonuje w oparciu o Profil inwestycyjny i Pełnomocnictwo - Broker.

 • Ponad 19 lat doświadczenia
 • Ponad 2100 Klientów
 • Ponad 4400 obsługiwanych planów

Jesteśmy członkiem

ahk.jpg

Obsługujemy plany inwestycyjne

tu.png